Procedura podnošenja reklamacija, zahteva za povratom robe i drugih vidova žalbi

Reklamacije

Procedura Podnošenja i obrade prigovora

Definicije:

  • Trgovac – Preco d.o.o,
  • Kupac – korisnik koji je izvršio poručivanje artikala preko internet portala www.preco.rs za lične potrebe ili potrebe drugih i
  • Zahtev – popunjen reklamacioni zapisnik.

Opšte postavke

Ukoliko iz nekog razloga niste zadovoljni kupljenim proizvodom, imate pravo na podnošenje prigovora. Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.preco.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Način podnošenja prigovora

Zahtev se podnosi popunjavanjem forme Reklamacionionog Zapisnika i to u roku od 14 radnih dana od dana prijema artikla.

Istekom ovog roka Kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Ograničenja vezana za podnošenje prigovora

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

  • propustio rok za podnošenje prigovora,
  • nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom trećih lica (na primer: kompanija koje vrše transport poručene robe),
  • ako artikal/artikle nije poručio preko internet prodavnice preco.rs,
  • ako je kupio artikal koji je bio označen kao artikal sa nedostatkom po sniženoj ceni.

Obrada zahteva

Najkasnije 48 sati nakon slanja zahteva, Kupac dobija odgovor od strane Trgovca da je zahtev primljen i da je u fazi obrade.

Tokom obrade zahteva može se desiti da Trgovac kontaktira Kupca kako bi dobio dodatne informacije koje bi pomogle u rešavanju i obradi zahteva.

Rok za rešavanje prigovora je 14 radnih dana.

Rešenje prigovora

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

  • zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod,
  • vraćanje iznosa cene plaćene po narudžbini izvršenoj na internet prodavnici preco.rs,
  • otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Ukoliko je Kupac svojom greškom izvršio pogrešno poručivanje artikala preko www.preco.rs, Trgovac zadržava pravo da odbije prigovor ovog tipa.

Rešenje prigovora Trgovac šalje mejlom na elektronsku poštansku adresu (mejl) Kupca navedenu u popunjenom reklamacionom zapisniku.

Troškovi

Kupac snosi troškove transporta spornog artikla do magacina Trgovca na adresi: Savski nasip 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija, dok je transport zamenskog artikla od magacina Trgovca do adrese Korisnika (ili adrese koji Kupac navede kao adresu za isporuku) trošak Trgovca. Troškove transporta svake sledeće zamene snosi Kupac u celosti.

Povrat sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava Kupac dostavlja broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj ima navedeni račun Trgovcu. Nakon toga Trgovca izvršava povrat sredstava na račun Kupca u iznosu cene koštanja poručenih artikala navedenih u spornoj narudžbini.

Vraćanje sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.