U nastavku možete videti formu Izjave o odustanku od Ugovora. Istu možete preuzeti ovde.

Naziv firme: PreCo d.o.o.

Adresa: Savski nasip 11a, 11070 Novi Beograd

Matični broj: 07495242

PIB: 101682193

E mail adresa: office@preco.rs

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) obaveštavam Vas da odustajem od Ugovora o kupoprodaji zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, po porudžbenici br. _____________ od ­­­________________ godine.

 1. Adresa na koju se šalje obrazac Izjava o odustanku od Ugovora i vraća proizvod koji je predmet odustanka od Ugovora je Savski nasip 11a, 11070 Novi Beograd.

Kontakt telefon: +381 11 318 77 99;

+381 63 445 594

 1. Ova Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana __________kada je poslata trgovcu.
 2. Potrošač:
 • Ime i Prezime: ______________________________________
 • Adresa:____________________________________________
 • Telefon: ___________________________________________
 • E-mail: ____________________________________________
 • Broj tekućeg računa:_________________________________
 • Ime I adresa vlasnika računa:___________________________
 • razlozi za vraćanje proizvoda (možete i ne morate navesti razloge):____________________________________________________________________________
 • U zamenu želim: – drugi proizvod                       B. – povrat novca

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI PODATAKA:

Podaci koje date u ovom Obrascu služe isključivo za evidentiranje izmena u prometu robe i

PreCo d.o.o. ih neće upotrebljavati u druge svrhe.

Potpis kupca

U _______dana __.__.202__.                                                                           ________________________

IME I PREZIME: