Proizvodnja i pakovanje parfema i kozmetičkih preparata

ISO 22716:2007

iso-22716-sertifikat
Kozmetika – Dobra Proizvođačka praksa

ISO 22716:2007

Od 2021. godine naša kompanija je uspostavila sistem menadžmenta u skladu sa ISO 22716:2007, Kozmetika – Dobra Proizvođačka praksa (ISO-GMP), za delatnost: Proizvodnja parfema i toaletnih preparata.

sertifikat-iso22716-kozmetika-srp

Sistem je odobren od strane sertifikacionog tela TÜV Austria.

ISO 22716:2007 daje smernice za:

Ove smernice pokrivaju sve aspekte koji se odnose na sam kvalitet proizvoda.

sertifikat-iso22716-kozmetika